POLO REFERENCE​

ยิ่งเสื้อโปโลยูนิฟอร์มของคุณ สวยโดดเด่น มากเท่าใดก็ยิ่งเป็นการและสื่อความหมายและโปรโมทสินค้า ร้านค้า องค์กรของคุณให้เด่นชัดขึ้นเท่านั้น เมื่อคุณต้องการเสื้อโปโลเพื่อเป็นยูนิฟอร์ม หรือเพื่อใส่โปรโมทกิจกรรมต่างๆ โอเค การ์เมนท์​ เรารับผลิตตามที่คุณออกแบบใหม่เพื่อให้คุณได้เสื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง

 

"​สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งผลิตเสื้อ Polo  แบบสั่งตัด พร้อมปักโลโก้ตามแบบที่ต้องการ รับผลิตขั้นต่ำอยู่ที่ 30 ตัว / สี / แบบ สามารถคละไซส์ได้ 4ไซส์ มาตรฐาน S M L XL และหากมีจำนวนการผลิตตั้งแต่ 200 ตัวขึ้นไป เรามีทีมงานคอยดูแล "​

I'm OK You're OK

รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม

Enter your text here

Enter your text here

รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม

P2001

P2002

P2003

P2004

P2005

P2007

P2008

P2006

P2009

P2010

P2011

P2012

P2013

P2014

P2015

P2016

P2017

P2018

P2019

P2020

P2021

P2022

P2023

P2024

P2025

P2026

P2027

P2028

P2029

รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม

P2030

P2031

P2032

รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม

P2033

รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม

P2034

P2035

รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม

P2036

รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม

P2037

รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม

P2038

P2039

P2040

P2041

รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม
รับผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม

P2042

P2043

P2044

P2045

P2046

P2047

P2048

P2049

P2050

P2051

P2052

P2053

P2054

P2055

รับสั่งผลิตเสื้อโปโล เสื้อพนักงาน ยูนิฟอร์ม
รับสั่งผลิตเสื้อโปโล เสื้อพนักงาน

GARMENT​

I'm OK You're OK

มาก

        กว่าสินค้า คือการให้บริการด้วยความจริงใจ

คำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ    ​

“​

รับสั่งผลิตเสื้อโปโล เสื้อพนักงาน
รับสั่งผลิตเสื้อโปโล เสื้อพนักงาน ยูนิฟอร์ม

        กว่าสินค้าคือการให้
บริการด้วยความจริงใจ
คำนึงถึงความพอใจ
ของลูกค้าเป็นสำคัญ

รับสั่งผลิตเสื้อโปโล เสื้อพนักงาน
รับสั่งผลิตเสื้อโปโล เสื้อพนักงาน ยูนิฟอร์ม

DESIGN BY

รับสั่งผลิตเสื้อโปโล เสื้อพนักงาน ยูนิฟอร์ม